Preus serveis Sala Teatre Ramon Romagosa

CONFERÈNCIES, ASSEMBLEES I REUNIONS
Màxim de 3 hores continuades de dilluns a divendres (inclou equip de so, dos micròfons amb fil, il·luminació, aire condicionat).
Preu d'aquest servei ...........................................................................................................................................420 euros.
Preu tècnic de llum i so durant les tres hores.......................................................................................... 160 euros.
Suplement cap de setmana ............................................................................................................................ 100 euros.
Hores addicionals en conferències ............................................................................................................. 100 euros.
Hores addicionals tècnic .................................................................................................................................  60 euros.

ACTUACIONS TEATRALS I ESPECTACLES
Jornada de màxim 6 hores continuades amb muntatge i desmuntatge inclòs de dilluns a divendres de
8:00 a les 00:00 hores (fora d'aquest horari consultar pressupost), inclou equip de so, dos micròfons amb fil,
il·luminació amb focus durant l'espectacle i fluorescents la resta de les hores, aire condicionat,
vestuaris i taquilla, i cap de sala.
1 actuació com a molt de 1:30 hores (dins de les 6h).............................................................................. 700 euros.
2 actuacions (dins de les 6h)........................................................................................................................... 800 euros.
1 actuació addicional (fora de les 6h. del paràgraf anterior).............................................................. +200 euros.
Suplement cap de setmana ............................................................................................................................ 100 euros.
Hores addicionals ..................................................................................................................................... 100 euros/hora.
Assaig escenari de dilluns a divendres, només amb llum de treball ........................................ 40 euros/hora.
Assaig escenari de dilluns a divendres, només amb so i il·luminació ...................................... 65 euros/hora.
Els assajos en cap de setmana tenen un increment de 10 euros/ hora.
Els preus no inclouen tècnic de so ni de llums, si es vol contractar es realitzarà un pressupost específic.

ALTRES
Projector i pantalla 4 * 3 metres (aprox.)....................................................................................................... 100 euros.
Pantalla 4 * 3 metres (aprox.).............................................................................................................................. 35 euros.
Ciclorama ................................................................................................................................................................. 75 euros.
Micròfon sense fils ............................................................................................................................................... 28 euros.
Entrades electròniques (mitjançant venda per internet), un 4% del total de la venda, tant a internet com a taquilla.
Quan es contracti la sala s'haurà de deixar una fiança del 50% del pressupost.
Per la venda d'entrades per internet a través de la vostra pròpia plana web, demaneu més informació.
Els preus no inclouen l'IVA

Preus serveis Sala del Soci

Conferències, assemblees, reunions (màxim 3 hores amb muntatge i desmuntatge inclòs).

Lloguer mati, migdia, o tarda ................................................................................................................................... 100 euros.
Hores addicionals ....................................................................................................................................................... 25 euros/hora.
Lloguer de projector, pantalla i so ......................................................................................................................... 65 euros.
Micròfon ............................................................................................................................................................................ 15 euros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lloguer per celebracions Sala del Soci amb servei de bar (màxim 3 hores) ........................................... 50 euros.
Hores addicionals ......................................................................................................................................................... 25 euros /hora
El soci té aquest espai gratuït, consulteu disponibilitat i condicions.
Quan es contracti la sala s’haurà de deixar una fiança de 50 € socis i 100 € no socis del Patronat.
El preu inclou una persona responsable de l'entitat per aclarir o esmenar qualsevol dubte o problema que pugui sorgir, en cap cas serà el responsable de portar el so i la il·luminació de l'esdeveniment, en cas de necessitar-ho consultar preus especials amb aquest servei.
- Les instal·lacions s’hauran de deixar en les mateixes condicions que s'han trobat.
- Els preus no inclouen l'IVA