Convocatòria a l'Assemblea Ordinària

20.02.2023

Benvolguts socis i sòcies, esteu tots convocats i convidats a la propera Assemblea General de Socis amb caràcter ordinari que tindrà lloc el proper 10 de març a les 21:00h en primera i única convocatòria.

Aquesta Assemblea es desenvoluparà a la sala del soci de l'entitat i es tractaran els següents temes:

  1. Lectura i votació de l'acta de l'Assemblea anterior.
  2. Explicació i votació del balanç de l'any 2022.
  3. Explicació i votació del pressupost de l'any 2023
  4. Memòria d'activitats.
  5. Arrendament del Bar de l'entitat
  6. Renovació Junta Directiva
  7. Precs i preguntes.

Esperem que pugueu assistir a aquesta reunió, molt important pel desenvolupament de la nostra entitat.


NOTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE

Com ja hem dit, en aquesta assemblea s'ha de realitzar la renovació de la Junta Directiva, per tant, si algun grup de socis vol presentar la seva candidatura a la Junta Directiva, pot presentar-la mitjançant correu electrònic enviat a secretaria@pcr.cat, on s'ha d'indicar com a mínim el següent i sempre abans del dia 1 de març de 2023:

  • Noms i cognoms de tots els integrants de la llista
  • DNI dels mateixos
  • Data de naixement de cadascú


Us recordem, a més, que per tal de ser membres de la Junta Directiva els socis han de ser majors d'edat, segons marquen els estatuts. Segons consta als estatuts vigents només podran exercir el seu dret a vot els socis que siguin majors d'edat.

En el cas que no pugueu assistir a l'assemblea podreu delegar el vostre vot en un altre soci fent servir el formulari corresponent que, en cas de necessitar-lo, podey demanar per correu electrònic. Aquest formulari haurà de ser bescanviat al començar l'assemblea per la papereta de votació.

El mateix dia de l'assemblea a partir de les 20:30 h es realitzarà l'acreditació dels socis assistents.